Thailands Nationalsymbol - Elefanter i Thailand


Elefanten Är Thailands nationalsymbol

Elefant Nationalsymbol Thailand

Elefanten har betytt så mycket för Thaiand genom åren att den fått en egen nationaldag, nämligen den 13 Mars.

Elefanten har varit en ovärdelig hjälp inom skogsindustrin och även hjälpt till att utkämpa krig. En vit elefant finns till och med på den Thailändska flottans flagga. Också en av de finaste utmärkelsera du kan få av Kungen heter: " Order of the white elephant ". Vita elefanter tillhör också kungen och får inte heller sättas i arbete.


Tyvärr så står det inte riktigt rätt till med elefanterna.

Från att ha varit ca 15000 stycken i slutet av 80-talet finns bara knappt 4000 kvar. Ca 3000 av dessa är tama och resterande lever i det vilda. De flesta av de tama elefanterna verkar numera inom turistindustrin.

Förr så tränades elefanterna upp för att arbeta i skogsindustrin. Det var främst i staden Mae Hong Sorn som elefanterna tränades i. Detta för att det fanns mycket elefanter häromkring. Numera arbetar inte elefanterna längre inom skogsindustrin, utan inom turistindustrin där de får bära runt på turister. (Vilket säkert är lättare).

 

Elefantträningen: När elefanten var ca 4 år började den sin träning. De lärde sig att lyda enkla kommandon och lär känna sin skötare.

Nästa steg i utbildningen var att lära sig mer avanserade saker så som att gå ner på knä, lyfta stockar, dra, putta och rulla stockar.

När elefanten var ca 10 år tog han / hon sin examen. Då började han arbeta som en vuxen elefant. En fullvuxen elefant kan lyfta ca 700 kg och dra 2 ton tunga stockar ca 1 km utan att stanna. Den normala gånghastigheten är ca 4 km/tim.

Elefantbröllop

När elefanten var 25 år så var han som starkast. Elefanterna arbetade tills de var 60 år då de pensioneras. En vuxen elefant äter mellan 200-300 kg mat om dagen och dricker ca 150 liter vatten.

Även elefanter kan förälska sig och elefantbröllop kan då ordnas.

Läs och lyssna på Thailands Nationalsång här»