Att bli munk i Thailand. Munkceremoni i Thailand


Munkceremoni i Thailand

Nästan alla män i Thailand blir någon gång i livet munk. När man uppnått 20 år eller mer kan man bli munk i Thailand. Detta kan i viss mån jämföras med den Svenska konfirmationen. Vi har fått vara med och följa en hel munkceremoni.

Innan man kan bli munk så måste man lära om Buddha. Han pluggar och läser och blir innan ceremonin förhörd i templet. När han är godkänd kan ceremonin starta. Ska tilläggas att ceremonin planeras så att den är färdig den 7:e i månaden vilket har en religös betydelse.

Blomster arrangemang

Vänner och bekanta blir inbjudna till denna festlighet som i vårat fall pågår i 2 dagar. Blomster arragemang ordnas och likaså inslagna presenter. Även en man som fungerar som informatör och kordinator hyrs in för att leda hela munkceremonin.

Ca 250 inbjudna gäster i form av släkt, vänner och bekanta.

Den första dagen så ska håret klippas och rakas av. De som klipper först är de närmast anhöriga osv. Sedan rakas huvudet (inkluside ögonbryn).
Bilderna nedan är klickbara.

Munkceremoni i Thailand
En lokal barberare hjälper till med själva rakningen.

Efter rakningen går han ner på knä och Ber om förlåtelse för gamla synder till de närmast anhöriga. Både deras händer och fötter tvättas med vatten.

Munkceremoni - Thailand Munkceremoni Thailand

Efter detta så får han sin förlåtelse vilket visas genom att hans huvud tvättas med vatten av de närmaste i familjen. När tvättandet är färdigt så blir han klädd i vita kläder och utsmyckad.

Munkceremoni Thailand Munkceremoni Thailand
Munkceremoni Thailand Munkceremoni Thailand