Mr Reflex - Trafiksäkerhet i skolan


Trafiksäkerhet – nytt ämne i skolan

Min trafiksäkerhetsbokReflexprojektet ’Save the Children in the Traffic’ har utvecklats och blivit ett utbildnings- och forskningsprojekt i de skolor där barnen har fått reflexer. En liten bok kallad ’Min trafiksäkerhetsbok’ har tagits fram och delas ut till de 20 000 barn som redan har fått reflexer. Med enkla och lättfattliga bilder visar boken trafiksituationer då trafikolyckor ofta inträffar och hur man kan undvika dessa.

Samtidigt får lärarna en handledning i hur man håller en trafiksäkerhetslektion i skolan samt ett formulär med ett antal frågor om projektet som kommer att användas för att försöka övertyga berörda myndigheter om nödvändigheten att barn redan i skolåldern måste lära sig hur man uppträder i trafiken.

 

 

Sponsring

Vad det kostar att sponsra en skola med reflexer och undervisningsmaterial? Så här ser det ut:

  1. En skola med 250 elever – 5 000 baht
  2. En skola med 500 elever – 10 000 baht
  3. En skola med 1000 elever – 20 000 baht

Vi har redan många skolor som väntar på att få vara med. Om man inte har möjligheter betala för en skola med många elever kan bidrag från flera sponsorer som t ex betalar 5 000 baht läggas ihop och täcka kostnaderna för en större skola.

Projektet är nu inne i ett intressant utvecklingsskede. Jag tänker närmast på möjligheten att thailändska barn får lära trafiksäkerhet i skolan. ’’Min trafiksäkerhetsbok’’ kostar vid en större upplaga mindre än 1 baht per styck.

För 1 miljon baht får 1 miljon skolbarn lära sig att uppträda på rätt sätt i trafiken. Många liv skulle därmed kunna sparas och många skador skulle kunna invikas. Detta är något ansvariga thailändska myndigheter borde tänka på och reagera.

Min trafiksäkerhetsbok Min trafiksäkerhetsbok Min trafiksäkerhetsbok


För mer information:

Kurt Blomqvist kan man kontakta per e-mail: kurtestonia@yahoo.com eller besöka hans hemsida här:

Mr Reflex - Kurt Blomqvist