Initiativ av svenskar i Thailand


Initiativ av svenskar i Thailand

Mr Reflex
Från pilotskolan i Ban Kruat.

20 000 thailändska skolbarn får reflexer?

Thailand är ett av de länder i världen där trafiken har blivit ett allvarligt hot mot medborgarnas liv och säkerhet. Varje timma dör i genomsnitt två personer i trafikolyckor, 50 varje dygn eller närmare 20 000 varje år och hundratusentals människor skadas. 40 % av dessa olyckor sker efter mörkrets inbrott och många skulle kunna ha förhindrats om man hade burit reflexer.

- Det går inte att med ord beskriva den trafiksituation som råder i Thailand, säger Kurt Blomqvist. Det finns trafikregler men det verkar inte som någon följer dem. Biltrafiken är ofattbart tät, tusentals mopeder svärmar omkring som bin. Och mitt i detta trafikkaos går fotgängare omkring utan reflexer.

Kurt BlomqvistKurt Blomqvist, f d journalist och biståndsarbetare i Baltikum, samt några andra svenskar startade för ett år sedan ett projekt vars syfte är att förse thailändska skolbarn med reflexer. En skola på landet med 940 elever fick i juni i fjol reflexer och blev därmed den första skolan i Thailand där barnen bär reflexer i trafiken. Tack vare bidrag från fastboende svenskar och svenska turister kommer 20 000 skolbarn under den här våren att få gratis reflexer för att skydda sig i trafiken.

- Det hade varit naturligt om någon av våra biståndsorganisationer hade ställt sig bakom ett projekt som handlar om att rädda många människors liv. Men varken Rädda Barnen eller SIDA eller Svenska Institutet visade något intresse. Men som väl är finns det privatpersoner som förstår bättre, säger Kurt Blomqvist.

Men detta är bara början. Under de närmaste månaderna kommer thailändska tidningar att ta upp frågan om reflexer och ställa frågan: Varför har vi inte reflexer i vårt land när det kan rädda många liv? Vid utdelningen av reflexer i en skola i Bangkok kommer thailändsk TV att närvara och berätta om reflexer som är något helt nytt i Thailand.

Slutmålet är att reflexer om några år ska vara tillgängliga för alla människor i Thailand och ska kunna köpas för en billig penning på t ex apotek, sjukvårdscentraler och andra lämpliga platser.

- Men det är en bit kvar tills slutmålet är uppnått och vi hoppas fortfarande att någon biståndsorganisation och/eller förstående privatpersoner ska hjälpa oss i detta viktiga arbete, säger Kurt Blomqvist.

Kurt Blomqvist kan man kontakta per e-mail: kurtestonia@yahoo.com eller besöka hans hemsida här: Mr Reflex - Kurt Blomqvist

Thailandsfakta.se - 2009