Religion och Kultur i Thailand


Kultur / Religion i Thailand

Big Budda Koh Samui Religionen i Thailand är 95 % Buddistiskt, resten är muslimer kristna eller hinduer. De flesta muslimer är samlade i de sydligaste delarna.

Eftersom de flesta i Thailand är buddhister eller buddister som det ibland kallas så inriktar vi oss på detta.

Buddhismen har sitt ursprung från Indien för ca 2500 år sedan och grundaren tros vara Siddhartha Gautama, av många kallad Buddha.

Buddhismen har inte en sådan dualistisk syn på förhållandet mellan kropp och psyke - de är två sidor av samma process. Mellan den som dör och den som (åter-)föds finns en kontinuitet, men ingen identitet. Samma sak gäller för övrigt även inom det enskilda fysiska livet, från det ena tankeögonblicket till det andra. Detta är kärnan i den buddhistiska läran om icke-jaget, pali anattâ.

De fyra sanningarna

Läran har av sina anhängare sammanställts i fyra "ädla sanningar":

 1. Sanningen om det otillfredsställande, pali dukkha - ett betydligt vidare begrepp än "lidande", som det ofta översätts med.
 2. Sanningen om det otillfredsställandes uppkomst, vilken är egoistiska önskningar och begär - den trefaldiga törsten; grundtanken är, att törsten efter tillvaro, livsbegäret med allt vad därtill hör, är lidandets orsak:
  1. törst efter njutning, pali kâma-tanhâ
  2. törst efter tillblivelse, pali bhava-tanhâ
  3. törst efter förintelse, pali vibhava-tanhâ
 3. Sanningen om det otillfredsställandes upphörande, genom den trefaldiga törstens upphörande; vilket sker genom förintelse av begäret, upphörande av törsten efter vardande och därmed upphävande av alla sariikhara, "gestaltningar", tankebilder, tillvarelseformer, som uppstå ur livsåtrån.
 4. Sanningen om vägen till det otillfredsställandes upphörande, vilket är "den åttafaldiga vägen"; "rätt tro, rätt beslut, rätt ord, rätt gärning, rätt liv, rätt strävan, rätt tänkande, rätt försjunkande".

Den åttafaldiga vägen

Den ädla åttafaldiga vägen är namn på det livssätt som släcker källan till lidande, livstörsten och därmed leder till nirvana. De ingående åtta dygderna är, vilket kan sammanfattas som strävan efter visdom, rätt handlande och koncentration.:

 1. Rätt insikt: att förstå den buddhistiska läran
 2. Rätt tanke eller förståelse: att vara fri från begär och lust
 3. Rätt tal: att inte tala illa om andra, sprida lögner eller använda hårda ord
 4. Rätt handlande: att inte döda, mörda eller stjäla, exempelvis
 5. Rätt yrke eller livsuppehälle: att inte arbeta med något som skadar andra
 6. Rätt strävan: att alltid försöka göra vad som är rätt och bekämpa det onda
 7. Rätt medvetenhet: att konstant vara fokuserad och medveten om sina känslor och tankar
 8. Rätt koncentration: att meditera på ett riktigt sätt, enligt Buddhas instruktioner d.v.s.

Buddhismens etik

Etiken i Buddhismen skiljer sig nämnvärt från den abrahamistiska/kristna/judiska/islamska då dess mål är att ge levnadsråd till människor. Detta för att de ska kunna generera så bra karma (pali kamma) som möjligt. Det är alltså inte fråga om rätt eller fel, snarare om konstruktiva eller destruktiva handlingar - de som leder till lycka och de som leder till det motsatta. Dessa råd är också självpåtagna och praktiseras endast av dem som åtagit sig att göra det, för sitt eget och alla levande varelsers bästa.

De fem vanligaste reglerna (etiska övningarna) är:

 1. du bör inte döda levande varelser
 2. du bör inte ta det som inte är givet
 3. du bör inte missbruka din sensualitet (sinnen och sexualitet)
 4. du bör inte säga sånt man vet är osant
 5. du bör inte dricka rusdrycker eller bruka andra narkotika

Dessa är traditionellt avsedda för lekmän då de som är monaster praktiserar så många som 227 regler. De fem reglernas främsta egenskap är att den som praktiserar dem väl förr eller senare får ett tankeliv fritt från lidelse eftersom de handlingar som undviks är de vanligaste orsakerna till lidelse. Ett sinne fritt från lidelse är ett sinne som har en bättre meditativ förmåga, en bättre förmåga att någon gång uppnå nirvana. Moral på pali heter sila och betyder disciplin. En disciplin är här menat som förmågan att följa övningen som man bestämt sig för att praktisera.

Det skall också noteras att reglerna i grunden inte är dogmatiska, det finns undantag från de flesta, fast det är rekommenderat att så gott som möjligt följa dem då de så gott som alltid leder till det bästa så länge sinnet är fritt från negativa handlingar när reglerna följs.

Buddhas flagga